Afmeren en aansluiten

Afmeren
Na het transport van de ark arriveert de ark op de ligplaats, en wordt deze afgemeerd. Het afmeren van de woonark verdient speciale aandacht omdat een losgeslagen of op drift geraakte ark heel gevaarlijk is. De wijze van afmeren van de nieuwe ark is afhankelijk van de ligplaats. Afmeren kan op veel manieren: aan een staalkabel met afstandhouders, beugels, een glij-afmeersysteem en met behulp van schokbrekers. De lokale situatie is van invloed op de wijze van afmeren. Arkenbouw Post voorziet uw woonark graag van een degelijk en passend afmeersysteem.

Aansluiten
Na het afmeren van de ark wordt de ark aangesloten op elektra, gas, water, riool, telefoon- en datalijnen. De aansluitunit is te vinden op een van te voren met de opdrachtgever afgesproken centrale plaats aan de walkant van de woonark. Na het vaststellen van de plaats voor de aansluitingen maakt de installateur de ligplaats in orde door de walaansluitingen op de juiste plaats aan te brengen.