Welkom

Arkentect is een architectenbureau dat groot kan denken en oog houdt voor het kleine.
Het bureau heeft ervaring met het realiseren van sterk uiteenlopende opdrachten. Arkentect ontwerpt zowel drijvende watervilla’s en utiliteitsgebouwen als grondgebonden woongebouwen, onderwijsgebouwen, utiliteitgebouwen, particuliere woonhuizen, verzorgt het 'totaalontwerpen' die gebouw, interieur en omgeving omvatten. Van schetsontwerp tot uitvoeringstekening, van concept tot detail.

Het bureau is werkzaam op het gebied van architectuur en projectmanagement op land en water.
Hoezeer de ontwerpen uniek zijn, altijd hebben ze een herkenbare signatuur. Die bestaat niet uit een uniforme vormentaal maar uit een uitgesproken visie op ontwerp en gebruik, en liefde voor het ambacht van de architectuur waar mensen zich prettig voelen.

Waar nodig of gewenst werkt  Arktentect  met professionele  externe adviseurs op gebied van kostencalculatie, duurzaamheid, procesmanagement.

Arkentect verbindt betrokkenheid met een veelzijdige en betrouwbare bedrijfsvoering.